Om Gentofte Concert Band

Gentofte Concert Band blev stiftet den 1. februar 2010, hvor en vedtægtsændring blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i foreningen. Navnet erstatter det tidligere navn ”Nesa Concert Band”, idet foreningens tidligere sponsor ”Nesa A/S” – i forbindelse med indlemmelse i ”Dong Energy A/S” – opsagde det mere end 57 år lange samarbejde. I en periode fra januar 2008 til januar 2010 blev orkestret sponseret af "Allé Foreningen i Jægersborg" og virkede i den periode under navnet ”Jægersborg Allé Concert Band”.

Nesa Concert Band blev stiftet den 11. september 1951 af medarbejdere i Nesa A/S (Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab) som en forening inden for selskabets rammer. Medlemmerne af orkestret var udelukkende ansatte i Nesa A/S, og en af medstifterne og formand gennem en række år er stadig aktiv.

Gennem hele orkestrets aktive periode har det været placeret på niveau blandt de bedste danske amatørorkestre, og har flere gange hjemtaget DAO’s danmarksmesterskab samt andre udmærkelser. Orkestret har afholdt koncerter og deltaget i konkurrencer i en række lande, blandt andet USA, Belgien, Estland, Letland, Ungarn, Tyskland m.fl. Orkestret har endvidere indspillet adskillige grammofonplader og CD’er.

Nesa’s Musikforening blev støttet økonomisk af selskabet på lige fod med andre fritidsaktiviteter for medarbejdere.

Orkestret var oprindelig kendt under navnet ”Harmoniorkestret NESA”, og i takt med at stemmerne ikke kunne besættes med folk indefra, blev der åbnet mulighed for tilgang af musikere udefra. Foreningens status ændredes således gradvist fra at være en ”klub” for personalet til at blive en egentlig musikforening. Sidst i 1970’erne og frem til slutningen af 2013 havde orkestrets desuden et big band, der fortrinsvis var besat med medlemmer fra harmoniorkestret.

Orkestret har som medlem af Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) jævnligt deltaget i forskellige stævner samt det Danmarksmesterskab, der afholdes hvert 2. år.

Omkring år 2000 blev det skønnet, at der var behov for en modernisering af orkestrets image, så det blev besluttet at ændre navn til ”Nesa Concert Band”.

Orkestret har gennem alle år haft en tæt tilknytning til Gentofte Kommune, og nyder godt af kommunens velvillige udlån af Gentofte Rådhus til flere koncerter hvert år. Kommunen har endvidere stillet det dejlige musikhus ved Maglegårdsskolen til orkestrets rådighed til prøver hver mandag aften samt efter behov.

I dag er orkestrets navn som nævnt ændret til Gentofte Concert Band for at forankre den historiske tilknytning til Gentofte området. Gentofte Concert Band afholder regelmæssigt koncerter på Gentofte Rådhus, i kirker i og uden for Gentofte-området samt ved det årlige Sankt Hans arrangement i Bernstorffsparken. Orkestret stiller også gerne op til by- og gadearrangementer samt til underholdning i butikscentre mv.

Gentofte Concert Band ledes af Ture Larsen. Ture har studeret på hovedskolen på det kongelige Danske Musikkonservatorium med basun som hovedfag, desuden eksamen i komposition på Rytmisk Musikkonservatorium hos Bob Brookmeyer. Derudover har Ture studeret direktion hos bl.a. Frans Rasmussen, Giordano Bellincampi, Arne Hammelboe samt Peter Ettrup Larsen

Foreningens økonomiske fundament hidrører dels fra indtægter i forbindelse med koncertvirksomhed, og dels fra medlemmernes månedlige kontingentindbetaling.

I 2008 og 2010 har orkestret modtaget støtte til koncertvirksomhed og honorering af dirigenter mv. fra Statens Kunstfond, og i 2008 endvidere fra Dansk Musiker Forbund samt fra Gentofte Kommune.

I årene fra 2008 og frem har orkestret modtaget støtte til koncertvirksomhed og honorering af dirigenter mv. fra Statens Kunstfond, Dansk Musiker Forbund, forskellige sponsorater samt fra Gentofte Kommune.

De samlede indtægter anvendes løbende til dækning af udgifter til noder, dirigenter, eksterne instruktører, transport af instrumenter, reparation af instrumenter, medlemskab af Dansk Amatør Orkester forbund samt Musisk Oplysnings Forbund og meget mere.

Gentofte Concert Band stiller gerne op til arrangementer og fester mv. mod en rimelig betaling, der aftales i hvert enkelt tilfælde.

Nærmere oplysninger om optagelse i orkestret, koncerter og arrangementer kan fås hos orkestrets formand Kirsten Plambech Bøssemagergade 20 B 3150 Hellebæk telefon 2524 6202 eller e-mail: formand@gentoftemusik.dk eller hos næstformand Lars Reuther telefon 3029 2581.

Formand º Kirsten Plambech º Bøssemagergade 20 B º 3150 Hellebæk º  tlf. 2524 6202 º MobilePay 119029 º formand@gentoftemusik.dk