Bestyrelsen i Gentofte Concert Band

Sidst opdateret 24.03 2019 kl. 11:02
Formand 
John Nielsen
Næstformand 
Lars Reuther
Kasserer 
Niels Barsøe
Sekretær 
Rasmus Erikstrup
Bestyrelsesmedlem 
Leif Jacobsen
Renée Humle
Suppleant 
Allan Sidenius
Revisor 
Niels Stannius
Vibeke Schmidt
Revisorsuppleant 
Niels Peter Andersen

Formand   º   John Nielsen   º   Postvænget 4   º   2670 Greve   º   tlf. 4098 0101   º   formand@gentoftemusik.dk